skilt om landminer

Rydder miner med 3D

Ny, norsk teknologi for minerydding kan fjerne miner dobbelt så raskt som dagens utstyr. I dag brukes metalldetektorer, hunder eller manuell stikking for å finne landminer. Det tar tid å skille mellom virkelige miner og falske alarmer fra andre gjenstander. Med en 3D minerydder som «ser» ned i bakken, vil jobben kunne gjøres langt raskere.

Teknologien er utviklet ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, sammen med 3D-Radar AS. Forskerne arbeider også med å forbedre systemets evne til å gjenkjenne både materialtyper og former. Lykkes de, kan den nye minerydder-teknologien også finne og fjerne plastminer.