KU-LIVMOR I GUMMI

En av de ting en veterinær bør kunne, er å bestemme drektighetstid for ku ved å kjenne på livmoren gjennom å stikke armen inn i tarmen. Livmoren vil ha forskjellig form alt etter hvor langt framskredet drektigheten er. Denne undersøkelsen kan være plagsom for kua. SINTEFs verksted har nå fått i oppdrag fra Veterinærhøgskolen og bedriften Geno på Hamar å lage gummilivmorer for de forskjellige stadier av en drektighetsperiode. Ved hjelp av slike kan studentene øve seg uten å plage kua. Én av utfordringene ligger i å lage plastmodeller der mykheten varierer etter hvor man trykker. Dette er en teknikk som hittil har vært forbeholdt pornoindustrien.

Bildet viser en gipsmodell av livmor. Denne skal erstattes av modeller med naturtro konsistens, laget i plast.