Æresdoktorer ved NTNU

Liv Ullmann og J. E. Hans Mooji utnevnes til æresdoktorer ved NTNU i mai.

Ullmann for sin fremragende innsats innen kunst og kultur gjennom snart femti år. Professor Mooji for sitt bidrag til utviklingen av fagmiljøet nanoteknologi gjennom faglig samarbeid og kontakt med NTNU. Mooji er leder for Kavli Institute of Nanoscience i Delft i Nederland.