Fiskebåt

Uønsket trålfangst

Havets villfiskressurser er begrenset, og det er viktig at trålen ikke tar med seg uønskede slag eller for liten fisk. Vannstrømmingen gjennom og rundt notkonstruksjonene er en viktig faktor i denne sammenhengen.

Arne Fredheim har tatt doktorgrad ved NTNU på nettopp dette: Han har utviklet metoder for å beregne disse strømmene. Metodene kan brukes til å studere forhold som påvirker trålens evne til å unngå uønsket fangst. Dermed kan man lettere designe en trål som ikke slipper inn den uønskede fangsten. Metodene kan også brukes til å utvikle formen på en not for fiskeoppdrett, og vannstrømmen gjennom den.