Handshake

Skal vurdere svensk forskningsgigant

Det svenske landbruksuniversitetet (SLU) utvikler kunnskap om naturressurser og utnyttelse av disse. De har en sterk forankring i den grønne sektoren, og er blitt en tung og stor gigant på sitt felt. Kanskje er de blitt for baktunge?

Bygdeforskning ved NTNU har fått i oppdrag å avdekke fordeler og ulemper ved SLUs virksomhet. Bakgrunnen for oppdraget er et ønske om å se på universitetets problemer, og skape grobunn for ny kunnskapsutvikling på enkelte områder. Bygdeforskning skal tydeliggjøre universitetets framtidige rolle i det svenske høgskolesystemet, og komme med forslag til hvordan SLU kan effektiviseres. De skal også se på hvordan forskningskvaliteten kan heves. Kanskje vil resultatene føre til at det tradisjonsrike universitetet må fjerne seg fra kjente stier og bevege seg ut på upløyd mark.