Nye bøker: TRØNDELAG SAMLET MELLOM PERMER

Trøndelags historie, bind 1–3

Tapir Akademisk Forlag

Den legendariske stortingsmannen og senterpartimannen Jon Leirfall fra Hegra sa engang at tar vi Trøndelag ut av Norgeshistorien, blir det bare permene igjen. Nå har landsdelens historie endelig blitt samlet mellom stive bind – i et stort samarbeidsprosjekt mellom NTNU, fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag, og Tapir Akademisk Forlag.

Hovedredaktør for det nye trebindsverket er professor Ida Bull fra NTNUs Institutt for historie og klassiske fag. Hun har hatt jobben med å sy sammen sin egen og de ti øvrige forfatternes tekster til et verk som gir ny kunnskap om svunne tider, og som plasserer Trøndelag i en større sammenheng.

Bind 1: Landskapet blir landsdel omhandler 9000 år av Trøndelags historie og følger utviklingen fra de første menneskene som bosatte seg i Trøndelag, og fram til og med høymiddelalderen. Bind 2: Fra pest til poteter omfatter senmiddelalder og tidlig nytid, perioden 1350–1850. Bind 3: Grenda blir global omfatter moderne tid, perioden 1850–2005.