bøker

Nye bøker: Et forskerportrett

Et forskerportrettAnne Kristine Børresen:

Bergtatt. Johan H.L. Vogt – professor, rådgiver og familiemann.

Tapir Akademisk Forlag

 

Johan H.L. Vogt (1858–1932) var i sin tid en av Norges mest framtredende vitenskapsmann, og sterkt involvert i utbyggingen av norsk bergverksindustri. Da han i 1928 trakk seg tilbake fra stillingen som professor i geologi ved NTH, hadde han i nær femti år vært en ledende forsker på sitt område, og undervist flere generasjoner bergverksingeniører.

Denne biografien presenterer Vogts liv og virke i spenningsfeltet mellom vitenskap, industri og et borgerlig familieliv. Den tar for seg hans virke som forsker og forsørger, hans betydning for etableringen av en ny forskningskultur ved universitetet, og sammenhengen mellom forsknings- og utdanningspolitikk, næringsutvikling og nasjonsbygging.

Forfatteren er professor i moderne historie ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU.