Kinesisk invasjon

På rekke og rad sto de, livaktige terrakottamodeller av kvinner, tjenere, soldater, husdyr, våpen, kopper og kar – alt et keiserlig hushold ville ha behov for i etterlivet – da kinesiske arkeologer åpnet det store gravmonumentet til keiser Jing Di for 15 år siden. Det var en arkeologisk sensasjon, og keisermausoleet havnet fort på verdensarvlisten. Til nå er 50 000 gjenstander gravd fram på det 12 kvadratkilometer store gravområdet.

På rekke og rad står nå 265 av dem på Vitenskapsmuseet, NTNU, håndplukket fra den 2200 år gamle keisergraven, utlånt fra Han Yanglingmuseet i Xian og for første gang vist så stort og representativt utenfor Kinas grenser. Fram til 4. desember kan du se dem i utstillingen «… som i et speil. Kina under keiser Jing Di».