Blueprint av oljerigg

Hydrogen i materialer

I dag benytter offshoresektoren i stor grad rustfrie materialer til undervanns rørledninger og produksjonssystemer på store dyp. På slutten av 90-tallet skjedde flere havari med påfølgende produksjonstopp i Nordsjøen, bl.a. på Åsgård og Draugen. Dette ledet oppmerksomheten mot problemet med hydrogen i materialer.

Mulige kilder til hydrogen er bl.a. hydrogenforurensninger i metalltråd som benyttes ved sveising og hydrogen som utvikles ved katodisk vern. Hydrogenet svekker materialegenskapene og kan medføre at mindre sprekker/defekter som f.eks. er oppstått under sveising, blir kritiske.

Det er stort internasjonalt fokus rundt problemstillingen, og forskere ved SINTEF/NTNU ønsker seg mer kunnskap rundt emnet. Nylig arrangerte partene en større workshop rundt hydrogen i materialer der representanter fra flere oljeselskaper, materialleverandører og internasjonale forskningsmiljøer deltok. Nå jobber SINTEF/NTNU for å få til et EU-prosjekt på temaet.