Oljerør

Design mot brudd i rørledninger

Ved design av rørledninger har dagens regelverk etablert prosedyrer med et gitt sikkerhetsnivå når det gjelder de fleste feil, men mangler prosedyrer for brudd pga. sprekker i rør eller sveiser. SINTEF Mterialer og kjemi holder på med et femårig prosjekt (Fracture Control – Offshore Pipelines) hvor målet er å etablere en guideline for hvordan dette skal gjøres. Prosjektet ser på hvilket tøyningsnivå man kan tillate i rørene som funksjon av defektstørrelsen, og har spesielt fokus på betydningen av indre trykk i rørene. Prosjektet har en ramme på 20 millioner kroner, og er finansiert av Norges forskningsråd og industrien gjennom Statoil, Hydro, Eni Norge, BP og Technip.