Mer enn bemanning teller

En rapport fra SINTEF Helse viser at størrelsen på bemanningen ved et sjukehjem ikke har avgjørende betydning for kvaliteten på pleien. Ved de 29 sjukehjemmene som var med i undersøkelsen, var det små variasjoner i bemanningen. Derimot avdekket undersøkelsen at forskjellene i legebemanningen var svært store, og at dette ga utslag på kvaliteten.

De ansatte mente også at tilbudet på sosiale og andre aktiviteter ikke var godt nok, og at brukerne hadde et stort og udekket behov for menneskelig nærhet til og psykososial støtte fra de ansatte.