Flag of India

India vil samarbeide med SINTEF

1. september undertegnet SINTEF en intensjonsavtale (MOU) med det indiske, statseide oljeselskapet The Oil & Natural Gas Corporation LTD . Formålet med avtalen er FoU og opplæring på områder som helse, miljø og sikkerhet. Spesiell interesse er knyttet til SINTEFs kompetanse på områder som oljesøl, risikoforskning og helikoptersikkerhet. Det skal nå settes ned en styringsgruppe med medlemmer fra begge parter.

– Målet for India er å sette fart på landets olje- og gassektor. Fra SINTEFs side er vi interesserte i å vokse internasjonalt på områder der vi allerede er sterke – som olje og gass, energi og miljø, sier Jan Solberg, visekonsernsjef i SINTEF.

Olje- og energidepartementet var vertskap for arrangementet hvor avtalen ble undertegnet. Både olje- og energiminister Thorild Widvey og den indiske olje- og gassministeren var til stede under avtaleinngåelsen.