En hårfin, rød nål

En hårfin, rød nål

 

søker over grønne stasjoner.

 

Så tett alle land ligger

 

når det er natt!

 

Klemt sammen

 

som en klynge

 

diende hvalper.

 

Pompøse Wagner kinn mot kinn

 

med en liten, spinkel vise.

 

Ekstrasending om naturkatastrofe

 

i armene på dansemusikk.

 

Drepte gisler og terrorister

 

med gjennomslag av Mozart.

 

Nattlige stasjoner roper:

 

SOS,Mayday, Mayday –

 

våker dere, sover dere?

 

Av Tone Schwarzott

Fra diktsamlingen Nattlige stasjoner

Cappelen forlag, 1979