Europas mest moderne foredlingslaboratorium

9. august foretok fiskeriminister Svein Ludvigsen den offisielle åpningen av SINTEF SeaLab på Brattøra i Trondheim. 150 ansatte fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS og avdeling for Marin miljøteknologi ved SINTEF Materialer og kjemi vil nå disponere 5700 kvadratmeter i det nye bygget. Et marint våtlaboratorium inneholder forsøksanlegg for yngelteknologi, og vil gi muligheter til å finne marine organismer som kan stimulere immunsystemet og bekjempe bakterieangrep. Et prosesslaboratorium vil åpne for at forskerne kan utvikle ny teknologi til å foredle fisk og marint råstoff i Norge. I bygget er det også et prosesshotell. Her kan industri og utstyrleverandører få tilgang på SINTEFs kunnskap innenfor områder som maskin- og måleteknikk, prosessteknikk og prosesstyring.