STUDENTSATELLITT

NCUBE1-Rudolf er navnet på en liten satellitt som i sommer skal skytes opp fra Kasakhstan. Den er utviklet av studenter ved NTNU og følger villrein på Hardangervidda fra verdensrommet. I samarbeid med universitetet på Ås er det utviklet et halsbånd som ved hjelp av en GPS-mottaker finner reinens posisjon. En radiosender i reinens halsbånd kringkaster posisjonen med jevne mellomrom, og disse signalene overføres til satellitten. I tillegg kan satellitten brukes til å bedre sikkerheten i skipstrafikken. En GPS-mottaker «ser» skipets posisjon og sammenføyer den med informasjon om skipets navn, fart, kurs, last og destinasjon. Rudolf er resultatet av et bredt tverrfaglig samarbeid – og senere følger den litt større NCUBE2 etter, fra en oppskytningsrampe i Arkhangelsk.