Religiøse, men…

Nordmenn flest er fornøyd med sitt religiøse og åndelige liv. Og fortsatt sier rundt halvparten av dem at de tror på Gud. Men bare 20 prosent sier at religionen er viktig i livet deres, nesten ingen studerer Skriften, og de færreste går i kirken. Det viser en undersøkelse som er gjort i forbindelse med en masteroppgave ved NTNU. Et flertall av de spurte har vanskelig for å akseptere en del av kirkens holdninger, og synes at de kristne organisasjonene har for mange restriksjoner.