Lege på datamaskin

KJAPP KONTAKT MELLOM LEGENE

Nå er resepter, trygdemeldinger og henvisninger på papir snart en saga blott. De skal i stedet sendes som elektroniske meldinger, ved hjelp av teknologien som vi kjenner fra e-poster. Det er Den norske lægeforening som har satt i gang prosjektet, etter at Sosial- og helsedirektoratet har satt fokus på økt kommunikasjon mellom nivåene i helsevesenet. Ved å videreutvikle den programvaren som allerede finnes på legekontor og sykehus, blir kommunikasjonen mellom allmennhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten enklere og raskere. Dermed vil fastlegen din få raskere svar fra sykehuset når du er ferdig utredet og behandlet. Den norske lægeforening har engasjert NTNU til å lede prosjektet, mens SINTEF sammen med KITH og SenseIT bidrar med oppfølgingen av leverandørene i arbeidet med å videreutvikle programvaren i henhold til de nasjonale standardene.