HVEM LIKER BONDEN?

Selv mener norske gårdbrukere at de utfører verdens viktigste jobb: å produsere rene og gode matvarer. Likevel føler bare én av hundre at mediene, politikerne og storsamfunnet generelt verdsetter dem. Dette går fram av undersøkelsen «Trender i norsk landbruk 2002/2004», som ble gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim. Bøndene føler seg noe mer verdsatt av forbrukerne og av landbruksforvaltningen – og i lokalsamfunnet svarer nesten halvparten at de føler seg svært verdsatt.