Her måles gangen din

Et instrument festet i beltet, måler gangmønsteret hos barn og voksne med balanseog gangproblemer. Det kan hjelpe behandlere i valg av tiltak.

I et laboratorium på St. Olavs Hospital pågår for tiden systematiske analyser av gangen hos eldre som er utsatt for fall. Til dette brukes et elektronisk instrument som registrerer bevegelser (akselerometer) og en elektronisk gangmatte. Instrumentet festes bakpå ryggen til forsøkspersonene og avdekker hvordan de beveger seg under ulike omstendigheter.Matta registrerer trykk, skrittlengde, fotstilling og belastning på foten.

Til sammen gir dette informasjon som kan beskrive balanseproblemer hos for eksempel personer med nedsatt syn, svak muskulatur eller mental svikt. Til nå har det vært lite fokus på de funksjonelle sidene ved en sykdom, mer på diagnose. For å kunne tilpasse og evaluere behandling hos personer med bevegelsesproblemer, er det nødvendig å å kartlegge balanseog gangfunksjon. Nå skal forskere ved NTNU, Universitetet i Bergen og fagmiljøet ved SINTEF forsøke å finne svar på hva som kan ligge bak balanse- og gangproblemene våre.

SENSOR • Terje Mugaas og Pål Liljebäck ved SINTEF IKT har jobbet med å videreutvikle instrumentet som skal avdekke bevegelsene til forsøkspersonene. Det nye instrumentet er mer nøyaktig, i tillegg til at resultatene overføres trådløst og i sanntid til en pc. På pc-en har SINTEF utviklet en algoritme som estimerer hastighet og posisjon ut fra instrumentmålingene.

Kybernetikkmiljøet startet med å lage et brukergrensesnitt i fjor. Ved hjelp av midler fra Forskningsrådet i år begynte man å utvikle en sensor. En stor fordel med instrumentet er at det er bærbart og kan bringes med ut til pasienten, i motsetning til et kamerabasert målesystem som krever et fast oppsett i et laboratorium.

– Ved hjelp av instrumentet får vi fram et mål på balanse. Det måler hvilke justeringer en person gjør for å holde balansen når han/hun står stille og når han/hun går. En eldre person med bevegelsesvansker utviser for eksempel mye større variabilitet i gangmønster mellom hvert steg som tas, enn en yngre. Ut fra disse målingene kan behandlere avdekke bevegelsesproblem og finne ut hva det skal fokuseres på av tiltak, sier Mugaas.

BRUKSMULIGHETER • Instrumentet er til nå testet på pasienter med gangproblemer, fallproblemer og med synsproblematikk. Men metoden er også utprøvd med hell i forhold til testing av balanse og gange hos barn med dysleksi. Slike barn har større problemer med å holde balansen med åpne øyne enn friske barn. For tiden pågår det en studie hvor personer med grå stær undersøkes før og etter operasjon for å se hvordan synet påvirker gangen

Ideen med å bruke akselerometer til å måle balanse hos pasienter, stammer opprinnelig fra fysioterapeut og professor Rolf Moe-Nilssen ved Universitetet i Bergen. Jorunn Helbostad, som er fysioterapeut og forsker ved St. Olavs Hospital, har bidratt til å videreutvikle metoden og brukt den i sitt doktorgradsarbeid. I månedskiftet mai/juni var en prototyp av det nye instrumentet ferdig, og den skal nå tas i bruk i videre studier.

 

Av Åse Dragland