VEITUNNELLER: Bort med duggen

SINTEF har sammen med Statens vegvesen gjort en kartlegging som viser at minst 38 veitunneler i Norge gir duggproblemer. Meteorolog Gry Rogstad i Vegdirektoratet tror tallet kan være mye høyere. Faktisk kan det være snakk om nærmere 200, sier hun.

En av de fire tunnelene der duggproblemene antas å være ille, er E 134 Strømsåstunnelen (bildet) mellom Drammen og Mjøndalen.

De øvrige er Løvstakktunnelen i Bergen, Øksendaltunnelen på Sunndalsøra og Innfjordtunnelen i Rauma. Dugg på ruten skaper igjen risiko med tanke på trafikksikkerheten. I perioden 1997-2004 er det registrert 66 ulykker med drepte aller alvorlige skadede i tilknytning til tunneler.

I åtte av de registrerte personskadeulykkene er dugg nevnt som antatt årsak. Disse ulykkene skjedde blant annet i Strømsåstunnelen og Holmestrandstunnelen. En av ulykkene var dødsulykke.

For å finne løsning på problemet, foreslår SINTEF å granske fenomenet nærmere i fire utvalgte tunneler. Forskerne råder også Statens vegvesen å informere bilistene om å sette på varme og viskere før de kjører inn i tunnelen. Statens vegvesen vil nå avgjøre hva som skal gjøres videre.