RADAR VARSLER FLYENE OM HINDER

Hvert år skjer det ulykker med fly som kolliderer med luftfartshindre, som høyspentledninger og kommunikasjonsmaster. Inntil nå har det eneste varselet til piloten om at et hinder nærmer seg vært oransje ballonger eller blinkende lys.

Så ble forskere ved SINTEF IKT kontaktet av tidligere jagerpilot Morten Mørk. Han ville utvikle et system som varslet flyene om den forestående hindringen.

Det viste seg snart at løsningen ble en VHF radiosender i kombinasjon med en laveffekt radar. Masten med radar og VHF radio skal stå i nærheten av hinderet. I løpet av få sekunder er hele området rundt i en radius på fire kilometer kartlagt.

Dersom radaren oppdager et fly eller helikopter som er på vei mot hinderet den overvåker, tar det maks ett sekund før piloten er varslet. Systemet markedsføres av OCAS AS, og er allerede i bruk både i Norge, USA og Canada.