Blomstereng

Hvor kan en georadar brukes?

Foto: SINTEF Byggforsk

Foto: SINTEF Byggforsk

I sitt doktorgradsarbeid ved NTNU vurderer Anne Lalagüe på SINTEF Byggforsk hvilke bruksområder en georadar kan ha. Radaren er testet i prosjekter, dokumentert og vurdert gjennom oppdrag fra etater og bedrifter. Ved teleproblemer og på særlig vanskelige veistrekninger kan radaren levere en kontinuerlig profil for å vurdere bedre tilpasset asfaltteknologi når veiene skal rehabiliteres.

Ved rehabilitering må man vite hva som finnes under bakken før gravearbeidet begynner. Oppdaterte kart er ofte mangelvare, men radar gir svar. Og ved vannlekkasjer og varmetap på flate tak på bygg,kan radaren scanne og finne fram til hvor lekkasjene skjer.