Ultralyd for arkeologer

En jordradar som er utviklet i elektromiljøet ved NTNU, er nå blitt et kommersielt produkt. 3d-Radar kan betegnes som «arkeologenes ultralyd». Ved hjelp av radarbølger som sendes ned i jorda og reflekteres, kan den ved hjelp av avansert bildebehandling bygge opp et tredimensjonalt bilde av det som befinner seg under bakken. Dagens utgave av radaren kan gå helt ned til 3-5 meters dybde, avhengig av jordsmonnet. Dermed blir instrumentet et nyttig verktøy for det man kan kalle «ikke-destruktiv arkeologi». Jordradaren har et bredt spekter av anvendelser: minerydding, påvisning av kabler og kloakkledninger, undersøkelser av vei- og jernbanetraseer, for å nevne noe.