GENETISK TILPASNING

Mange arter opplever at miljø og livsvilkår forandrer seg. Hvor raskt klarer de å tilpasse seg forandringene, og hvilke mekanismer er det som forårsaker genetiske endringer i en bestand?

Dette vil forskere verden over, deriblant ved NTNUs Institutt for biologi, i fellesskap finne ut. Forskergruppen ved NTNU, ledet av populasjonsbiolog og professor Bernt Erik Sæther, skal spesielt ta for seg arvematerialet hos elg, gulspurv og en art gullfisk.

Biologer og matematikere går her sammen om å sette genetikk inn i en økologisk ramme, og kartlegge og «modellere» hvordan arvematerialet endrer seg over tid. NTNUforskerne har fått 18 millioner kroner i såkalte «storforskmidler » fra Norges forskningsråd.