MOBILT LABORATORIUM KARTLEGGER VANNPARASITTER

I januar 2005 åpnet Skandinavias eneste spesiallaboratorium, HEL-P, som skal diagnosisere parasitter i vann. HEL-P er bygget opp rundt mikrobiologimiljøet i SINTEF Helse, i tett samarbeid med SINTEF Avdeling for Vann og miljø. En av Nordens fremste eksperter på vannparasittologi, lege/ bakteriolog Jim Sundstrøm fra Karolinska Institutet, er også hentet til miljøet.

Drikkevann som kilde til sykdom er et stadig økende helseproblem, og hurtige avgjørelser basert på sikker kunnskap, er avgjørende for å redusere skadevirknnger. HEL-P skal derfor også være et mobilt laboratorium som kan rykke ut på kort varsel. Forskningen knyttet til laboratoriet vil dreie seg om oppfølgende epidemiologiske studier av særlig infeksjonshyppige varianter av parasitter og bakterier. Bildet: Catrine Ahlén beskuer bakterier som nettopp har gitt en nordsjødykker ørebetennelse.