MÅNEN STYRER FISKEBESTANDEN

Fiskebestandene i Barentshavet svinger voldsomt. I sitt arbeid med å finne forutsigbare faktorer som kunne brukes i langsiktige prognoser, oppdaget Harald Yndestad ved NTNU at bestandene svinger i takt med hvordan Månen påvirker Jorda. Månens bane er nemlig ikke sirkulær; vinkelen varierer med fem grader over en 18-årsperiode. Når vinkelen endres, skjer en retningsforandring i tidevannet på Jorda. Det gjør at innsiget av varmt atlanterhavsvann til Barentshavet øker. Varmere hav gir større planktonproduksjon – og dermed mer fisk.