Bevare oss vel!

En frisk, saftig ert blir en liten, tørr ert – men vips, så blir den frisk og saftig igjen.

Illustrasjoner: Mads Nordtvedt Vitenskapelig rådgiver: Ingvald Strømmen, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU  Se nærmere på illustrasjon .pdf Til dette trenger du hjelpe-programmet Acrobat Reader

Illustrasjoner: Mads Nordtvedt
Vitenskapelig rådgiver: Ingvald Strømmen, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU
Se nærmere på illustrasjon .pdf
Til dette trenger du hjelpe-programmet Acrobat Reader

Det finnes flere industrielle metoder for å tørke et produkt. Den nyeste og beste bruker varmepumpe kombinert med det som kalles «fluid bed». Her kan gjennomføres en såkalt atmosfærisk frysetørking. Varen gjennomgår en tørkeprosess som starter på minusgrader og fortsetter med plussgrader. Varmepumpa reduserer luftfuktigheten, kondenserer vekk vanndampen og tar vare på varmen.

Billigere, enklere og langt mer energisparende enn andre metoder. Det var NTNU og Sintef som på 1970-tallet begynte å forske på varmepumpetørking, og teknologien er utviklet over mange år. Den kan anvendes på mange slags produkter, og også fjerne andre væsker enn vann.

Men trondheimsforskerne har arbeidet mest med avvanning av matvarer. All norsk klippfisktørking foregår nå på denne måten. Og som et direkte resultat av trondheimsforskningen blir det i disse dager bygget en stort, delvis norskeid, tørkeanlegg av dette slaget i Ungarn, som skal forsyne verdensmarkedet med grønnsaker av høy kvalitet. En prima tørket matvare skal beholde smak, farge og form, og raskt kunne ta opp igjen vann. Varmepumpen med atmosfærisk frysetørking uovertruffen når det gjelder oppsugingsevne. Den sørger nemlig for at produktet beholder sin porøsitet.

Forskerne har faktisk tørket klippfisk som bare trenger ett minutt i vann før den kan tilberedes. Temperaturen har også stor betydning for kvaliteten, og med varmepumpe kan den lett reguleres. Trondheimsforskerne har også arbeidet på andre områder. Det handler om biologisk aktive materialer, blant annet medisiner, bakterier og enzymer.Måten vannet blir fjernet på, har nemlig betydning for hvor aktive virkestoffene blir.

 

Av Lisa Olstad