SINTEF HELSE SATSER INTERNASJONALT

For øyeblikket er forskere fra SINTEF Helse i Oslo på jobb i Eritrea, Namibia, Zimbabwe, Malawi, Zambia og Sør-Afrika. Dette er ingen uvanlig situasjon for avdeling for Levekår og tjenester, der bistandsprosjekter i Afrika utgjør en stor del av aktivitetene. I tillegg har avdelingen også et prosjekt i Palestina. De fleste prosjektene gjennomføres i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner i Norge og Afrika, med penger fra Norad. Flere avdelinger i SINTEF Helse er også engasjert i internasjonalt helsearbeid, innen både psykiatri, fruktbarhet og utvikling av vaksiner. I tillegg til Norad kommer prosjektmidlene fra Verdensbanken, WHO og EU. Kunnskapsdeling er et sentralt element i alle bistandsprosjektene. SINTEF har utviklet og driver flere langsiktige bistandsprosjekter i Afrika sør for Sahara, særlig i forhold til rehabilitering og levekår for funksjonshemmede. De viktigste er utviklingen av rehabiliteringstjenester i Namibia og Zimbabwe og en serie nasjonale studier av funksjonshemmedes levekår i Namibia, Zimbabwe og Malawi. På bildet ser vi en prosjektmedarbeider som har fått opplæring i datainnsamling av SINTEF, intervjue en funksjonshemmet mor. Disse prosjektene har pågått i mer enn fem år.