NY BEDRIFT: LAGVIS OVERSIKT FOR DEG OG MEG

Businesscape ble stiftet i februar i år, av tre nyutdannede sivilingeniører og en professor fra NTNU. De utvikler et system som gir oversikt over de forretningsprosessene som pågår i en bedrift. Oversikten er en grafisk modell, med enkle symboler som gir alle nødvendige data om de ulike prosessene. Med det skal en bedrift lettere kunne vurdere kostnader og effektivitet. Modellen bygges opp lagvis, slik at man bare ser på de prosessene man er interessert i. Den skal også brukes som utgangspunkt for simulering av endringer. Systemet er beregnet på sluttbrukere uten spesialkompetanse på modelleringsverktøy. Hvem som helst skal kunne sette seg ned og studere bedriftens prosesser. Det skal heller ikke være nødvendig med forhåndskunnskaper i bruken av programvare fra IT selskapet SAP. Bak Businesscape står sivilingeniørene Atle Prange (daglig leder, t.h.), Jon Espen Ingvaldsen og Ole Andreas Hegle (t.v.), samt professor Jon Atle Gulla.