HVA SKAL OPERAEN KLES I?

På oppdrag fra Statsbygg foretar nå SINTEF tekniske vurderinger av alternative steinmaterialer på taket, i fasader og på gulv innendørs. Taket som er sterkt skrånende, er ment å tjene som et underlag til å gå på

– og materialet må derfor fungere som et slags belegg for fotgjengere. Det samme materialet skal tas igjen i gulvet innendørs. Totalt er det snakk om bruk av over 25.000 kvm stein.

Ved hjelp av laboratorieundersøkelser blir de enkelte steinmaterialene karakterisert og vurdert opp mot hverandre med tanke på tekniske egenskaper og oppførsel over tid i forhold til vær og vind.

Testprogrammet er omfattende, og med det store antallet steintyper som skal vurderes, legger nå Statsbygg premissene for en teknisk vurdering av naturstein til byggeprosjekter, som kan bli helt unik i europeisk sammenheng. Vurderingen som utføres av SINTEF, er et ledd i en mer omfattende evaluering som blant annet omfatter både arkitektoniske og estetiske krav, organisering av steinleveranser og pris.