Geminiung: ET LUFTIG MOBILBATTERI

Har du kamera på mobilen, vet du hvor fort batteriet lades ut om du knipser noen bilder. Nå er et nytt batteri utviklet. Et batteri som varer fem ganger lenger, og som lader seg opp på…LUFT!

Trygve Burchardt ved Sintef Materialteknologi har funnet opp brenselcellebatteriet, som er blitt til ved å kombinere materialteknologi og energiforskning på utradisjonelt vis. Du vet sikkert hva rust er. Når sink reagerer med oksygen, «ruster» sinken, og under prosessen avgis energi.

Det er denne energien forskerne ved Sintef har klart å fange opp. Batteriet er egentlig en brenselcelle som består av to gitterlignende plater (luftelektroder) med en sinkplate imellom. Platene suger til seg oksygen som trenger inn i sinkplata. Når prosessen er i gang, frigis energi som utnyttes gjennom en positiv og en negativ pol koblet til en elektrisk krets. Ved hjelp av samme prinsipp er det også utviklet miljøvennlige el-batterier til biler.