Søker etter babyer til forsøk

Hvordan lærer barn ting, og hvordan kan de huske? Det håper hjerneforskerne Audrey van der Meer og Ruud van der Weel ved Psykologisk institutt ved NTNU å finne ut mer om. Ny, avansert teknologi er første skritt på veien, men forskerne trenger flere spedbarn i alderen fire til seks måneder til laboratorieforsøkene. Barnas hjerneaktivitet undersøkes ved hjelp av sensorer som kobles til en hette, og metoden er ifølge van der Meer helt ufarlig. Barnet får se film mens den elektriske aktiviteten i hjernen registreres.

Gjennom å forstå mer av en vanlig barnehjerne, vil forskerne også skjønne mer av den unormale. Dermed blir det lettere å gripe inn i tide hvis det er noe feil, mener forskerne.