Se opp for varme hybelkaniner

Alle vet at for mye støv i huset kan gå ut over helsa. Aller verst er varmt støv. For støv som samler seg på varme panelovner, lamper og annet elektrisk utstyr, kan ifølge biolog Mette Mathiesen gi alvorligere følger enn litt ubehag for lukteorganene.

Oppvarming av støv fører til frigivelse av små partikler og flyktige stoffer, allerede ved så lave temperaturer som ovner og lamper gir. Mathiesen har sett på de biologiske effektene av partiklene og stoffene som frigjøres. Det viser seg at flere av cellenes vanlige reaksjoner blir hemmet av stoffene. Hvite blodlegemer oppførte seg ikke normalt da de ble utsatt for stoffene sammen med en betennelsesfremkallende bakterie. Selv om celleforsøkene ikke ble gjort direkte på mennesker, er det grunn til å tro at forurensning fra oppvarmet støv forverrer luftkvaliteten slik at det kan gi økte helseplager.