Graphene nanostructure sheet at atomic scale. 3d illustration

Metoder for overflatebehandling

Forskere ved SINTEF jobber med å finne fram til nye metoder for overflatebehandling. Aluminium i utemiljø kan korrodere og krever en form for behandling som er mer miljøvennlig enn dagens bruk av kromat.

Prosjektet «Light Metal Surface Science» har utviklet nye eksperimentelle teknikker for måling av lokal kjemisk sammensetning, overflate-topografi, lokale potensialforskjeller og mikrostruktur på eksakt det samme området av en overflate. Dette har gitt økt innsikt i mekanismene for lokal korrosjon og korrosjonsbeskyttelse.

Et av funnene er at ved optimalisert varmebehandling reduseres korrosjonen. Et annet at anodisering kan erstatte miljøfarlig kromatering. Anodisering gir minst like god korrosjonsbeskyttelse av aluminium før lakkering som dagens miljøfarlige kromatering. Andre typer forbehandling kan også gi tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse, men er da avhengig av grundig rengjøring og en god lakk. Det er også utviklet en teknikk for måling av lokal heft. Dette er et nyttig redskap til å forstå mekanismene for hvordan lakk og lim hefter til en metalloverflate.