Tillitserklæring fra Europa

Gassforskning i Trondheim vinner anerkjennelse: Miljøet ved Gassteknisk senter NTNU-SINTEF har nylig fått ca 45 millioner kroner fra EUs 6. rammeprogram til prosjekter rundt gassteknologi.

Det er til sammen snakk om 5 prosjekter. De to største, CASTOR og ENCAP, har fokus på CO2-fangst, transport og lagring, og har hver en totalramme på ca 140 millioner kroner over fem år. De andre prosjektene går på membranteknologi for å skille gasser, og utvikling av brenselcelle for fremtidens bil. Samtlige prosjekt starter opp nå i mars og skal gå i fem år.