Oljerør

Søker erstatter for klimagass

Under støping av magnesium benyttes den kostbare gassen SF6 (svovelhexafluorid). Gassen har en «drivhuseffekt» (Global Warming Potential (GWP)) som er hele 23 900 ganger større enn CO2. På grunn av denne effekten får gassen ikke lenger brukes i magnesiumindustrien innen EU fra januar 2007. Industrien trenger likevel noe som kan beskytte det flytende metallet mot oksidasjon, og det eneste praktiske alternativet som finnes i dag, er den svært giftige gassen svoveldioksid (SO2).

SINTEF Materialer og kjemi har på oppdrag av den internasjonale magnesiumindustrien jobbet sammen med NTNU for å finne en erstatter som forhindrer oksidasjon av det flytende metallet. I prosjektet har man blant annet testet et antall alternative fluorholdige forbindelser med lavere GWP enn SF6. De mest aktuelle erstatterne er gassene Novec612 og HFC 134a. Forskerne jobber også med å undersøke om fluor kan tilsettes magnesiumsmelten på andre måter enn med gass.