Handshake

Nye markedstilpasninger i SINTEF

SINTEF har omorganisert forskningsvirksomheten sin og samlet sine tolv institutter i seks konsernområder. Dette er SINTEF Helse, Materialer og kjemi, IKT, Teknologi og samfunn, Olje og energi og Marin.

Begrunnelsen for nyorganiseringen er enklere administrasjon og samhandling på tvers av faggruppene, og bedre markedstilpasning.

– Samlingen i større enheter vil gjøre det enklere for omverdenen å finne fram i organisasjonen, sier strategidirektør Gunnar Sand.