Stopper farlig trailersleng

En norsk oppfinnelse kan redusere antall dødsulykker mellom vogntog og personbil.

På vinterstid og glatt føre er faren stor for å få sleng på en trailertilhenger. Sporete veier, svinger, unnamanøvreringer og kraftig oppbremsing er situasjoner der sleng kan oppstå.

Willy Marthinussen fra Malm i Nord-Trønde- lag har funnet opp en mekanisme som fanger opp sleng på tilhengeren og retter opp vogntoget. Mekanismen er utviklet i samarbeid med NTNU og er nå søkt patentert ved Leiv Eriksson Nyfotek i Trondheim.

Kontrollboks gir beskjed

Antislengmekanismen består av en intelligent kontrollboks som oppfatter en begynnende sleng på tilhengeren og aktiviserer en mekanisme som motvirker den ukontrollerte bevegelsen.

En personbil med henger har ett punkt som tillater rotasjon, nemlig tilhengerkroken. En firehjulstilhenger på vogntog har også sving på første hjulpar, i tillegg til sving på tilhengerkroken. Vogntoget har derfor to ledd som kan få sleng. Ved bremsing kan man sammenligne vogntoget med det å skyve en pulk uten gli ned en bakke med skistaven – det er lett at mekanismen knekker ut.

Kontrollboksen registrerer kontinuerlig vogntogets hastighet og bevegelser. Når en sleng er på gang, aktiverer kontrollboksen mekanismen som aktivt motvirker slengen.

VOGNTOG-ULYKKER

En dødsulykke koster samfunnet over 20 millioner kroner. I 2002 registrerte politiet 282 ulykker med vogntog på norske veier. Dette er en økning på seks prosent fra året før. 31 personer ble drept og 387 ble skadd i ulykker der vogntog var innblandet i 2002.

Oppfinner og forskere

For to år siden presenterte oppfinneren skissene til antislengmekanismen for Institutt for energi og prosessteknikk.

– Vi så straks at ideen var god og gjennomførbar – og ville gjerne være med å utvikle den, sier stipendiat Øyvind Haave. Praktiske løsninger ble diskutert med hydraulikkeksperter ved instituttet. Marthinussen fikk hjelp til å sjekke om en tilsvarende mekanisme allerede kunne være patentert i verden. Han fikk også hjelp til å lage en forretningsplan og til å søke om utviklingsmidler. Fra SND fikk oppfinneren 580 000 kroner.

Gjennom en trafikkskole i Trondheimsområdet fikk forskerne og oppfinneren videodokumentert den virkelige faren ved sleng på glatt føre. En erfaren yrkessjåfør «nøkket» litt i bremsen i en sving på en bane.

– Dette var nok til at tilhengeren nesten kjørte forbi trekkbilen, forteller Haave. Videofilmen viste at man trenger virkelig god plass hvis tilhengeren får sleng.

Fra katastrofal til minimal

Neste steg var å få Institutt for teknisk kybernetikk til å modellere antislengmekanismen matematisk. Deretter ble modellen lagt inn i et datasimuleringsprogram. Her kunne forskerne studere mange scenarier.

Simuleringene viste at mekanismen reduserer en ukontrollert sleng på snøføre fra 90 grader til 10 graders utslag på tilhengeren uten påvirkning fra sjåføren. Med et normalt reaksjonsmønster fra sjåføren reduseres slengen helt ned til to grader. I tillegg fører mekanismen til at tilhengeren stabiliserer trekkbilen om denne skulle få antydning til sleng.

Testes snart i praksis

I løpet av våren skal det lages en prototyp på antislengmekanismen. Til høsten skal den testes ut på et vogntog. Prisen på den livreddende oppfinnelsen er ennå ikke fastsatt, men de foreløpige antagelsene burde ikke virke avskrekkende på markedet, sier Marthinussen.

– Hvorvidt salget vil ta av, er vanskelig å si, men veimyndigheter, forsikringsselskap og lastebilprodusenter har stilt seg positive, sier Haave.

Et forsikringsselskap har sagt seg villig til å diskutere forsikringsrabatt for dem som monterer boksen. Dette vil redusere de faktiske kostnadene. Noe påbud fra myndighetene ligger nok langt fram i tid, men de vil anbefale å anskaffe boksen.

I disse dager etableres firmaet Trailer Safe. Dette består av oppfinneren og et par av hans slektninger samt to professorer og to sivilingeniører.

Av Nina E. Tveter