matte

Mattepris til NTNU-studenter

Stubbanprisen ved NTNU er den eneste norske matematikkprisen opprettet for studenter.

Prisen gis til de to beste som er i ferd med å avslutte et cand.scient.- eller siv.ing.-studium i matematikk ved universitetet. Årets pris gikk til siv.ing.-student Marte Godvik fra Fana og cand.scient.-student Michael Andersen fra Tynset.

Prisvinnerne fikk hver 20.000 kroner fra «Hanna og John Olav Stubbans matematiske fond» som ble opprettet i 2001. Avdøde John Olav Stubban var professor i matematikk ved NTH fra 1956 til 1974.

Godvik regner på løsninger av sine-Gordon-ligningen, mens Andersen er mest opptatt av hyperbolsk geometri og funksjonsteori.