Idun Reiten årets Møbius

Forskningsrådets høyeste anerkjennelse for fremragende forskning, Møbiusprisen, gikk i år til matematikkprofessor Idun Reiten ved NTNU.

Reitens fagområde er algebra, og spesialområdet er representasjonsteori for algebraer. Reitens bidrag i matematikken er blant annet tre teorier; Auslander-Reiten-teorien, tilte-teorien og cluster-teorien. Prisen er på 500 000 kroner.