trist tennåring

Depresjon av betennelse

Psykiske lidelser kan knyttes til betennelser i kroppen. Det oppdaget en gruppe forskere ved Sanderud Sykehus utenfor Hamar, da de behandlet dypt deprimerte pasienter med elektrosjokk.

– Funnene kom som en overraskelse på oss. Dette har kastet nytt lys over hva som skjer under en depresjon, forteller psykolog ved Sanderud Sykehus, Knut Hestad, som også er professor ved Psykologisk institutt, NTNU. Han hadde tidligere undret seg over hvor mange pasienter som fikk depresjoner, uten at det fantes en ytre forklaring.

Mens pasientene ble ETC-behandlet, målte forskerne forekomsten av TNF-alfa, et signalprotein som kroppen produserer som reaksjon på betennelser og infeksjoner. TNF-alfa-nivået var i utgangspunktet svært høyt hos de deprimerte pasientene, men sank i løpet av elektrosjokk-behandlingen, i takt med at depresjonen avtok. En kontrollgruppe deprimerte, som ikke fikk elektrosjokk, men ble behandlet med medikamenter og samtaler, beholdt det høye nivået av TNF-alfa.

Dette skal være verdens første studie som påviser sammenhengen mellom depresjon, TNF-alfa og elektrosjokk. Resultatene er publisert i «The Journal of ECT» og vant prisen for fjorårets beste vitenskapelige artikkel.