Oldtidsfunn tett i tett

Siden de arkeologiske utgravningene startet på øykommunen Aukra utenfor Molde i mai, er det funnet over 100.000 gjenstander fra jernalder, bronsealder og steinalder. De eldste er fra 9 200 år før Kristus. På boplasser etter de første menneskene som kom etter istiden, har arkeologene funnet tolv ildsteder og rekordstore mengder av redskaper. De regner å finne nærmere en halv million gjenstander før de er ferdige.

Utgravningene i Aukra er ett av historiens største arkeolog­iske prosjekter i Norge. På det meste har 60 mennesker vært i arbeid på feltet. Utgravningene fortsetter også utover vinteren. Arkeologene har nemlig hast­verk, for til sommeren skal ­anleggsmaskiner overta området.

Det er den planlagte iland­føringen av gass fra Ormen Lange-feltet som ga støtet til de storstilte utgravningene. Gassrørutbyggingen berører nemlig 33 fredete kulturminner. Det er arkeologer og studenter ved NTNU som gjør jobben for oljeselskapene.