Bilde av nettrafikken

Et nytt system for nettovervåking gir kontinuerlig informasjon om trafikken og kapasiteten på datanettet.

Av Even Gran

Systemet heter NAV og er utviklet av IT-seksjonen ved NTNU. NAV er tatt i bruk av alle universitetene, samt en lang rekke høyskoler i Norge.

NTNUs datanett på NAV:

Tykkelsen på strekene mellom koblingsboksene i kartet viser kapasiteten på forbindelsen, mens fargen på streken indikerer trafikken på forbindelsen «akkurat nå». Når det er ulik trafikkstrøm i fartsretningene, vises dette med ulike farger på forbindelsen. Den røde veien fra hovedknutepunktet NTNU1 til NTNU>eksternt, er hovedveien fra NTNUs nettverk og ut i verden.

Datanettet er som et veisystem

Se for deg datanettet som veisystemet i en by. Noen veier er brede, og har stor kapasitet. Hvis du kjører av hovedveien, kommer du inn på smalere veier med mindre trafikk, og til slutt kjører du inn på grusveien opp mot huset ditt. Slik er datanettet også. «Veiene» er kabler med ulik overføringskapasitet, og «dataveikryssene» er koblingsbokser (rutere og svitsjer) som fordeler trafikken i nettet. NAV viser et kontinuerlig oppdatert bilde av dette veisystemet på webben. Serverne/datamaskinene (eller «husene») som trafikken går mellom, vises imidlertid ikke i kartet.

SMS-beskjed ved brudd

NAV sier også fra hvis deler av nettet slutter å fungere. Da piper mobiltelefonen til senioringeniør ved IT-seksjonen, Vidar Faltinsen. Han har ledet ut-viklingen av NAV siden 1998.Faltinsen forteller at NAV ble utviklet fordi NTNU hadde et behov som ingen produkter på markedet kunne dekke. Resultatet ble enestående. Vidar Faltinsen har blant annet demonstrert systemet for den verdensledende nett-leverandøren Cisco. Ciscos eget program kan ikke vise nettrafikken grafisk, slik som NAV