Student gjør praktisk arbeid

Arbeidsmiljø

Norsk arbeidsliv anno 2003 Eldre arbeidstakere takler stress bedre enn unge. Dette er et av funnene SINTEF presenterer i sin nye arbeidsmiljøundersøkelse «Hverdagsbilder fra arbeidsmiljø».

Undersøkelsen er basert på dybdeintervjuer med 96 norske arbeidstakere fordelt på 11 bedrifter. Målet med undersøkelsen er å gi en god beskrivelse av hvordan nordmenn opplever arbeidslivet anno 2003.

En annen konklusjon er at norske arbeidstakere mener arbeidsmiljø er synonymt med det sosiale på jobben.

Undersøkelsen viser at norske bedrifter med godt arbeidsmiljø også kan vise til god produksjon. Det er uvisst om det er følgene av god produksjon, som for eksempel god lønn og gode tilbakemeldinger på arbeidet, som gir det gode arbeidsmiljø. Det kan også være omvendt: At det er det gode miljøet som gjør at arbeidstakerne presterer mer.