Miniportrettet: Tor Jørgen Almaas

Tor Jørgen Almaas

Førsteamanuensis, Inst. for biologi, NTNU

Hva forsker du på nå?

Jeg prøver å kartlegge hvordan insekthjernen er organisert, spesielt de kjemosensoriske sansene: lukt og smak. Gjennom å manipulere insektenes sanseapparat kan vi bekjempe skadeinsekter uten bruk av gift. Vi kan sprøyte åkeren med naturlig duft av hunnenes kjønnsferomoner. Hannene vil da få problemer med å lokalisere hunnene for å formere seg.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang hvis du fikk fem millioner kroner?

Utvide et pågående prosjekt om hunnenes luktesystem. Hva er det for eksempel som gjør at hunnene finner fram til åkeren, for å finne næring og vertsplanter til egglegging? Hvis vi visste mer om dette, kunne vi genmanipulere plantene for å forandre duften.

Hva fikk deg til å velge forskeryrket?

På hovedfaget var jeg den eneste som interesserte seg for anatomi. Da det dukket opp en professor som trengte noen med den interessen, fikk jeg tilbud om stipend, og deretter om en vitenskapelig stilling.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne ha svar på?

Hva må til for at vi mennesker skal kunne bruke samme bakterier som gressetende dyr i vårt fordøyelsessystem?

Din siste «aha-opplevelse»?

I sommer var jeg på studieopphold i Berlin og på en internasjonal konferanse. Første arbeidsdag skrev jeg ned ideene det ga meg til nye prosjekter. Noen spesiell aha-opplevelse kan jeg imidlertid ikke peke på.