Hvor tørr er klippfisken?

Kjøperen vil ha minst mulig vann i klippfisken, mens selgeren ­ gjerne selger litt ekstra. Fuktighetsgraden er derfor en viktig faktor når prisen skal avtales. Hittil har vanninnholdet vært målt manuelt av såkalte ­ «vrakere», – personer med lang erfaring som tar fisken i hånden, sveiver den rundt og avgjør på stedet gjennom å rope ut: 38 prosent, 42 prosent osv. Som oftest forbløffende riktig, men ikke helt.

SINTEF og Matforsk utvikler derfor en berøringsfri fuktighetsmåler for klippfisk. En stråle infrarødt lys sendes ned mot fisken. Der strålen treffer, lyses fisken opp fordi lyset forplanter seg i vevet som om det skulle være en bunt med optisk fiber. Det blir gjort en spektralanalyse av lyset som kommer ut av fisken, og dette forteller hvor mye vann som er til stede. Den første industrielle prototypen blir basert på en ombygd søppelsorterer som SINTEF har arbeidet med i flere år og som brukes i flere land i Europa.