fukt

Bygger likt uansett klima

Byggebransjen har ikke innstilt seg på klimaendringer, men leverer i stor grad likt utformede hus over hele landet.