ung person på laptop

Nytt ansikt mot verden

Midt i mars lanserte SINTEF sine internettsider med flunkende nytt utseende og organisering av innhold. På de nye sidene finner du alt av forskning i SINTEF ved å bevege deg inn i Kunnskapsportalen. Der ligger forsknings- organisasjonens bredde av kunnskap delt inn i 16 fagområder som går på tvers av tradisjonelle skillelinjer mellom fagmiljøer. På denne måten ønsker SINTEF å rette fokus mot forskningen og kunnskapen uten å gå veien om organiseringen i institutt og aksjeselskap.

Hvis du som gammel kunde kjenner institutt og fagmiljø fra før, kan du likevel velge å gå inn på SINTEF-sidene via det aktuelle instituttets egne nettsider. Vi ønsker alle forskningsinteresserte velkommen inn i på de nye nettsidene!

Adressen er som før: www.sintef.no