Godt for noe også

Sigaretter skader og dreper, dette vet vi. Men sannelig gjør forskerne en sjelden gang overraskende funn.

Av Svein Strugstad

Gravide som røyker, har nemlig lavere risiko enn de ikke-røykende for å få svangerskapsforgiftning.

Dette forteller barnelege Rønnaug Astri Ødegård ved St. Olavs Hospital. Hun tok nylig doktorgrad ved NTNU med et arbeid om ulike risikofaktorer knyttet til svangerskapsforgiftning. Studien viste at vordende mødre som brukte tobakk, sjeldnere utviklet svangerskapsforgiftning enn deres ikke-

røykende medsøstre.

Bare kroppen som bløffer?

Funnene er vanskelige å forklare. Den umiddelbare effekten av røyking er nemlig økt blodtrykk – som også er et klart symptom på svangerskapsforgiftning.

– Det er imidlertid holdepunkter for å tro at røyking over tid gir en viss reduksjon av blodtrykket. Funnene kan dermed forklares med at de som røyker, “maskerer” bort symptomene på svangerskapsforgiftning fordi blodtrykket holder seg lavt, sier Ødegård.

Studien viser ellers at røyking ikke har noen positiv innvirkning på kvinner som får svangerskapsforgiftning tidlig eller på dem som rammes hardt av sykdommen.

– Den svake positive effekten røyking har, klarer ikke å motvirke de sterke mekanismene denne gruppen utsettes for, presiserer Ødegård.

Røyk fremmer vekttap

Svangerskapsforgiftning oppstår etter halvgått svangerskap, og rammer 2,5 prosent av de gravide. Lidelsen øker risikoen for at barnet blir født for tidlig, og fødselsvekten reduseres i gjennomsnitt med fire prosent.

– Dersom moren i tillegg røyker, kan vekttapet mer enn fordobles, sier Ødegård.