Har du energiattest?

Om få år kan vi få dokumentert utførte ENØK-tiltak når vi skal selge hus. I større bygg må vi vurdere miljøvennlige energikilder før vi får byggetillatelse.

Forskere ved SINTEF Bygg og miljø jobber med å revidere energidelen i de nye tekniske forskriftene til Plan- og bygningsloven. Et EU-direktiv som trår i kraft i høst, er førende for arbeidet forskerne gjør. Her stilles det krav til at energiattest skal følge med ved salg eller utleie av næringsbygg og boliger.

– Med nye energikrav blir det nå større fokus på energibruk i bygg, og spesielt vil krav om energiattest føre til etterspørsel av energieffektive bygg, sier Marit Thyholt.

– En positiv effekt av en slik ordning er at du nå får synliggjort eventuelle enøk-tiltak når du skal selge boligen din.

For bygninger større enn 1000 kvm må du som huseier også vurdere energikilde til oppvarming: Før du kan få byggetillatelse, må du kunne vise til at miljøvennlige energikilder som f.eks. solvarme, jordvarme eller bioenergi er vurdert teknisk og økonomisk.

I dag er det kun energibruk til oppvarming det stilles krav til i forskriftene. Nå sier forskerne at også energiposter som kjøling, belysning, utstyr, pumper, varmtvann m.m. skal gå inn i ei energiramme som angir et maksimumsnivå for energibehov til drift av ulike bygningskategorier.

Sannsynligvis vil ikke lønnsomme betraktninger utelukkende fortsette å ligge til grunn for minimumsstandarden. EU-direktivet forutsetter at “best practice” skal legges til grunn for minstekravene i nybygg, altså det bygnings- og installasjonsmessig beste som praktiseres i markedet.

– Det er ikke tvil om at nytt regelverk for energibruk i bygninger vil bli et vesentlig bidrag mht. reduksjon av energibruken, bruk av elektrisitet og forurensninger knyttet til dette. Samtidig vil nok prosessen framover helt sikkert skape mange interessante diskusjoner og utfordringer, sier Marit Thyholt.

Åse Dragland